Konfigurator

EMPORI e-handel konfigurator hjälper kunden att snabbt och enkelt ska hitta rätt produkt och tillbehör på din webbshop. Ju mer komplicerad din produkt eller tjänst är, desto mer värdefullt blir stödet från konfiguratorn.

Vägled kunderna

Produktväljaren vägleder kunderna genom beställningsprocessen och ger bland annat
förslag om tillgängliga val och priser. När beställningen är färdig finns även ett giltigt orderunderlag klart som direkt kan kopplas till ditt företags affärssystem eller produktionsplanering.

Fem viktiga skäl att välja Empori Konfigurator:

  1. Alltid korrekt beställning/order, systemet vet hela tiden vilka produkter som kan tillverkas/levereras
  2. Värdet på funktionen ökar med produktens/tjänstens komplexitet
  3. Perfekt som komplement vid E-handel – beställare kan hela tiden se möjliga alternativ
  4. Enkelt att koppla mot andra system för att undvika dubbelarbete
  5. Systemet är flexibelt och anpassningsbart