Verkstadsbokning

Öka beläggningen och minska samtidigt tiden för administration och telefonsamtal, genom att dina kunder bokar verkstad, service eller annan tjänst hos er direkt på webben. 

calender@2x.png Effektivt bokningsflöde med tydlig kalender, minimera avhoppen 
coins@2x.png Kunden betalar direkt på webben 
Group 213@2x.png Integrera med er verkstadsplanering för optimal effektivitet 
Group 222.png